Silvershotz May 2017 magazine front cover V11E9 © Elizabeth Opalenik